fbpx

Vaalilupaukset 2017 – Kuinka kävi?

Sisäliikuntahalli

Toteutuu – valtuusto teki yksimielisen päätöksen sen rakentamisesta vuoden 2022 aikana. Tulevalla valtuustokaudella pitää varmistaa, että hallista tulee toimiva ja monikäyttöinen.

Lasten harrastustakuu

Toteutui – teimme valtuustoaloitteen vuonna 2017 lopussa asiasta ja asia on edennyt erinomaisesti siitä lähtien

Päiväkodit ja koulut laadukkaiksi oppimis- ja kasvuympäristöiksi​

Toteutuu – Lappeenranta päätti noin 100 miljoonan investoinneista uusiin päiväkoti- ja koulutiloihin. Olin jäsenenä toimitilatyöryhmässä, joka valmisteli asian

Kiusaamiselle nollatoleranssi

Otettu käsittelyyn – Kaupunginvaltuustolle esitettiin 25.1.2021 koko Lappeenrantaa koskeva kiusaamista estävä toimenpidesuunnitelma

Elinkeinorakenne ja työpaikat monipuolisemmaksi​

Toteutui kohtalaisesti – Osaamispohjaisia työpaikkoja yliopiston ja korkeakoulun on tullut lisää. Erityisesti kaupan alan ja matkailualan työpaikat pitää saada nousuun uusin keinoin.

Lähiliikuntapaikat​

Toteutui – lukuisia lähiliikuntapaikkoja rakennettiin vuoden 2015 strategian mukaisesti. Lappeenranta on Suomen kärjessä tässä asiassa. Olen tällä hetkellä kaupunginhallituksen edustaja kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa.

Vesitorni yleisökäyttöön

Ei toteutunut – asia tuotiin esiin lukuisissa yhteyksissä, tämä on tavoitteena myös tulevissa vaaleissa uusin ideoin

Joustavat opintopolut nuorille​

Toteutui melko hyvin – Tämän mittaaminen on vaikeampaa, mutta asiaa on edistetty monin tavoin. Esimerkiksi juniori yliopisto on saanut paljon tunnustusta toiminnastaan.

Kohtuuhintaiset elinkustannukset asumisessa ​

Toteutui kohtalaisesti – Teimme aloitteen vuonna 2018 asumiskustannusten saamiseksi valtakunnan keskitasolle. Tavoite on toteutunut aloitteen laatimisen jälkeen. Syynä on tosin osittain se, että muiden kaupunkien kustannukset nousseet Lappeenrantaa enemmän. Tätä työtä pitää jatkaa, jotta Lappeenranta on houkutteleva paikka asua.

Yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan kaupungin yhteistyön tiivistäminen

Toteutui – Tässä asiassa on tapahtunut suuria harppauksia valtuustokauden aikana. Esimerkiksi kaupungin strategiaa on tarkemmin laitettu yhteen yliopiston ja ammattikorkeakoulun strategian kanssa. Yhteistyön määrä on lisääntynyt monin tavoin.

Vetovoimaisten koulutusohjelmien saaminen Lappeenrantaan

Toteutui – LUT ja LAB vetovoima on kasvanut paljon viime vuosina esim. hakijamäärien suhteen. Myös työllistyminen on erittäin hyvää. Oma roolini asian edistämisessä on ollut kaupungin ja LUT/LAB- yhteistyön tukeminen. Päivittäisen työni myötä LAB ammattikorkeakoulussa edistin asiaa opetustyön lisäksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa.

Tutustu vaaliteemoihini kunnalisvaaleissa